Ylikuormitus työyhteisössä | Hanna-Maria Rask

Tulviiko työyhteisö ylikuormituksesta?

Psykologi ja ACTPROn kehityspäällikkö Hanna-Maria Rask muistuttaa, että työntekijöiden ylikuormitus haittaa yrityksen tuloksentekoa. Vertaus litran mitasta auttaa muistamaan ihmisen fyysiset ja psyykkiset rajat työpaikalla.

Lopussa Esihenkilön muistilista kuormittuneen tiimin johtamiseen. Lue heti >

– Työelämän mielekkyyttä ja terveyttä uhkaava kuormitus ei katoa hengitysharjoituksilla tai positiivisella ajattelulla. Kun organisaatio tiedostaa työntekijöidensä negatiivisen kuormituksen, on usein helpoin ratkaisu tilata joku puhumaan unesta tai kertomaan stressistä. Nämä asiat ovat tärkeitä, mutta eivät ratkaise kuormituksen juurisyitä, psykologi ja ACTPROn kehityspäällikkö Hanna-Maria Rask muistuttaa.

Rask antaa konkreettisen esimerkin, jonka avulla voi hahmottaa omaa tai tiiminsä ylikuormitusta.

– Litran mittaan menee litran verran tavaraa. Ei enempää, ei edes väliaikaisesti tai silloin, kun on pakko. Jos jotain uutta pitää mahtua mittaan, niin jotain pitää tulla pois - tai on tutkittava, millä ja miten mitta on täytetty. Ihmisellä on fyysiset ja psyykkiset rajat. Toivoisin, ettemme edes yrittäisi opetella hyväksymään ihmisen kokoa suurempaa kuormitusta. 

Kestävän työelämän kehittäminen pitää Raskin mukaan tapahtua ihmisen kapasiteetti huomioiden, eikä sitä äärimmilleen venyttäen.

Stressin juurisyyt löytyvät useimmiten varsin konkreettisista työn suorittamiseen liittyvistä ongelmista. 

– Kestävä ja tuottava työelämä ei synny sillä, että vain opetellaan elämään liiallisen kuormituksen kanssa.

"Huonolla viestinnällä voimme lisätä toistemme kuormitusta täysin turhalla tavalla"

Huono viestintä lisää kuormitusta

Rask kertoo, että voimakkaalla ja pitkäkestoisella kuormituksella on negatiivisia vaikutuksia mm. työmuistiin, päättelykykyyn, keskittymiseen, tarkkaavaisuuteen ja kykyyn erottaa olennainen epäolennaisesta.

Tätä listaa lukiessa ei tarvitse ihmetellä, miksi työntekijöiden kuormitus haittaa yrityksen tuloksentekoa.

Huono viestintä lisää kuormitusta entisestään – eikä kuormittunut ihminen pysty poimimaan oikeaa tietoa rivien välistä. Siksi selkeä ja vaivattomasti ymmärrettävä viestintä on erityisen tärkeää silloin, kun työntekijät ovat jo valmiiksi kuormittuneita. 

Raskin mukaan kiire ja tehokkuuden tavoittelu saavat esimiehet kuitenkin usein viestimään ajatuksella ”kyllä jokainen osaa sieltä kaivaa olennaisen”. Käytännössä tämä ei toimi.

– Huonolla viestinnällä voimme lisätä toistemme kuormitusta täysin turhalla tavalla. Muotoilemalla asian ja kysymyksen selkeästi saat varmasti parhaiten vastaanottajalta vastauksen.

Esihenkilön muistilista kuormittuneen tiimin johtamiseen
Esihenkilön muistilista kuormittuneen tiimin johtamiseen

Esihenkilön muistilista kuormittuneen tiimin johtamiseen

  1. Pidä huolta itsestäsi. Esihenkilön oma hyvinvointi on avainasemassa kuormittuneen organisaation johtamisessa. Alaiset saattavat usein jättää kertomatta omasta kuormituksestaan, jos kokevat esihenkilön olevan jo valmiiksi liian kuormittunut. Esihenkilön heikot voimavarat johtavat usein siihen, että johtamistapa kuormittaa tiimiä entisestään - tai tiimiläiset suojelevat kuormittunutta pomoa jättämällä kertomatta olennaisia asioita.
  2. Panosta selkeään viestintään. Esihenkilön viestintätaidoilla on iso merkitys kuormittuneen tilanteen hallinnassa. Jäsentymätön viestintä ja negatiiviset suggestiot lisäävät kuormitusta. Mitä kuormittuneempi henkilö on sitä vahvemmin erityisesti negatiiviset suggestiot uppoavat ja vaikuttavat häneen. Negatiivisia suggestioita ovat esimerkiksi lauseet ”Jokainen täällä on varmasti todella väsynyt.”
  3. Johda motivaatiota. Erityisesti kuormittavassa tilanteessa esihenkilöltä kaivataan taitoa johtaa motivaatiota. Keskeinen motivaatiotekijä on pystyvyyden tunne - eli vahva usko siihen, että tavoite on saavutettavissa. Avoin keskustelu auttaa hälventämään pelkoja ja epäluuloja. Ylläpidä siis avointa keskustelua niistä aiheista, jotka vaikeassa tilanteessa heikentävät uskoa omaan pystyvyyteen.
  4. Anna rakentavaa palautetta. Ohjauksen tärkeys ja etenkin rakentavan palautteen antaminen korostuvat vaikeissa tilanteissa. Lyhyen aikavälin tavoitteet ohjaavat huomion oikeaan tekemiseen. Päiväkohtaiset tavoitteet luovat onnistumisen kokemuksia ja tukevat tunnetta hallinnasta. Välillä on hyvä nostaa myös katse tästä hetkestä kauemmas ja muistuttaa, mikä on pitkän tähtäimen tavoitteen merkitys.
  5. Pysähdy ja rauhoita tiimin tilanne. Silloin kun mieli käske juosta, pitäisi pysähtyä. Kuormittavissa tilanteissa on syytä pysähtyä ja suunnitella - toimia harkiten. Esihenkilöllä on keskeinen rooli auttaa tiimiä jäsentämään työtä, rauhoittaa tilannetta, rajata tekeminen tärkeimpiin tehtäviin ja ylläpitää merkityksellisyyttä. Esihenkilö on tiimin työn mahdollistaja, joka antaa muille mahdollisuuden onnistua työssään.

...

Asiantuntijalähteenä artikkelissa ACTPRO. Haluatko oppia lisää? Lue actpro.fi-sivuston blogeja tai kuuntele MieliTeko Podcastia, jossa annetaan näkökulmia ja harjoituksia oman itsensä kehittämiseen.

Piiri Kit Oy Hanne Haapakoski

Jutellaanko?

Hanne Haapakoski | CEO 

Haluatko parantaa työyhteisösi sisäistä viestintää? Hienoa, me autamme! Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut Piiri-sovelluksesta tai räätälöidystä sisäisen viestinnän koulutuksesta.

Jätä yhteydenottopyyntö, soita p. 0445030180 tai lähetä sähköpostia hanne@sisainenviestinta.fi

Haluatko hyödyllistä tietoa sisäisen viestinnän kehittämisestä? 

TILAA UUTISKIRJE!

Update cookies preferences