Sisäinen viestintä - Piiri-sovellus

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen asianmukainen ja turvallinen käsittely on meille tärkeää. Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. 

Sitoudumme noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. 

Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Voimme päivittää tietosuojaselostetta toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Palvelun parantamiseksi rekisterinpitäjän hallinnoimaan Piiri-sovellukseen voidaan myös tehdä päivityksiä ilman erillistä ilmoitusta.

Ajantasaisen tietosuojaselosteemme löydät aina sisainenviestinta.fi-sivustolta. 

Käyttämällä verkkosivustoamme, Piiri-sovellusta tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mitä henkilötietoja keräämme Piiri-sovelluksen käyttäjistä, verkkosivujen vierailijoista ja meihin yhteyttä ottaneista sekä kuinka käytämme näitä tietoja. Kerromme myös lisätietoa oikeuksistasi.

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Mikäli käytäntöön tulisi muutos, asiasta tiedotetaan rekisteröidyille erikseen.

Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palvelun toteuttaminen ja kehittäminen sekä palvelusta kertominen
 • Käyttäjätyytyväisyyden mittaaminen ja parantaminen
 • Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän toteuttaminen
 • Asiakasviestintä ja -palvelu
 • Verkkosivuston ylläpitäminen ja kehittäminen

Rekisterin pitämisen peruste:
 • Asiakassuhde
 • Sopimuksen täytäntöönpaneminen
 • Suostumus (esimerkiksi uutiskirjeen tilaus tai yhteydenottopyynnön lähetys)
 • Yhteistyö
 • Tiedotus

Käsittelemme myös henkilötietoja oikeutetun etumme nojalla, joihin kuuluvat palveluidemme tarjoaminen ja kehittäminen, sivuston ylläpitäminen ja kehittäminen, toiminnan markkinointi ja viestintä sekä liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. 

Piiri-sovelluksen henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjätestaukseen, asiakassuhteeseen ja käyttäjän antamaan suostumukseen.

Mitä henkilötietoja rekisteriin tallennetaan?

Ylläpidettävä rekisteri on jaettu eri ryhmiin, joita ovat:
 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Piiri-sovelluksen testaajat
 • Piiri-sovelluksen käyttäjät
 • Yhteistyökumppanit (yritykset, yhdistykset ja muut toimijat)
 • Tiedotusvälineet
 • Muut tahot (esimerkiksi avustajat)

Käsittelemme vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Rekisteriin tallennettavat tiedot voidaan jaotella seuraavasti:
 • Piiri-sovellukseen liittyvät käyttäjätiedot, esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana
 • Yhteystiedot, esimerkiksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Henkilön tunnistetiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimi sekä titteli ja yritys
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, esimerkiksi tiedot ostetuista palveluista, laskutustiedot ja organisaation yhteyshenkilöön liittyvät tiedot
 • Uutiskirjeen tai lehden tilaajan tiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimi, postiosoite, titteli ja yritys
 • Verkkosivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot, esimerkiksi vierailun kesto ja sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle

Käytämme verkkosivuilla evästeitä sivuston parantamiseen ja nähdäksemme, mistä sisällöistä sivuston vierailijat ovat kiinnostuneita. Evästeiden avulla keräämme tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Voimme hyödyntää evästeitä palveluidemme, tuotteidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, sivuston käytön analysoimiseksi sekä mahdollisesti markkinoinnin kohdentamiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista.

Piiri-sovellukseen rekisteröitymisestä syntyvään henkilötietorekisteriin tallennamme seuraavat asiakasorganisaation toimittamat tai käyttäjien itse toimittamat tiedot osittain tai kokonaisuudessaan:
 • nimi- ja yhteystiedot
 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • työtehtävä
 • palveluun ladattu profiilikuva

Yllä lueteltuihin omiin tietoihin Piiri-sovelluksen käyttäjällä on ajantasainen näkymä sovelluksen asetusten kautta sekä mahdollisuus muokata omia tietoja. Piiri-sovelluksen unohtuneen salasanan uusiminen tapahtuu tekstiviestipalvelun kautta. Tästä syystä rekisteröitymiseen tarvitaan käyttäjän voimassa oleva puhelinnumero.

Sovelluksen käytöstä voidaan havainnoida seuraavia tilastotietoja, joita ei yksilöidä henkilötasolla:
 • sovelluksen ominaisuuksien ja toimintojen käyttötiedot
 • sovelluksen käyttöajankohdat

Tilastollinen tieto ei sisällä käyttäjien henkilötietoja. 

Kerättyä tilastollista tietoa voidaan hyödyntää Piiri Kit Oy:n palvelujen, tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tilastotietoa tai käyttäjätietoja (esimerkiksi sovelluslatausten ja käyttöaikojen määrä) voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle käytettäväksi tutkimuksessa, analyyseissa tai muissa raporteissa niin tieteellisessä kuin kaupallisessakin tarkoituksessa. Vastaavasti tilastotietoa voidaan käyttää myös Piiri Kit Oy:n omien palveluiden sekä tuotteiden kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin tukena.

Rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla saatamme lähettää rekisterissä oleville sähköpostitse tai puhelimitse sovelluksen käyttöön liittyviä viestejä, liittyen esimerkiksi käyttäjäkyselyihin tai käyttäjän rooliin.

Mistä tietolähteistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä heidän vieraillessa verkkosivustollamme, täyttäessä lomakkeen/kyselyn tai muuten asioidessa Piiri Kit Oy:n ja sen palveluksessa olevien henkilöiden kanssa. Henkilötietojen lähteenä on pääsääntöisesti asiakas itse asioinnin yhteydessä tai asiakassuhteen syntyessä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös muista yleisistä tietolähteistä (esim. yleiset rekisterit tai verkkosivuilla julkisesti esillä olevat yhteystiedot).

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yhteistyökumppaneiden avulla tai henkilötietopalveluja tarjoavien organisaatioiden kautta. Pääsääntöisesti tämä koskee tilanteita, joissa käyttäjä on tilannut uutiskirjeen, Piiri-lehden tai muutoin asioinut yrityksen edustajan kanssa, jolloin ajantasaisten henkilötietojen tallentaminen on tämän tietosuojailmoituksen käyttötarkoitusten mukaan tarkoituksenmukaista.

Missä tilanteissa tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin? 

Emme myy tai luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin Piiri Kit Oy:n ulkopuolelle. 

Siirrämme vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Piiri Kit Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseksi, palveluiden ja tuotteiden käytön kehittämiseksi, asiakasviestintään sekä yrityksen omaa toimintaa koskeviin mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa eteenpäin, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa. Tämä koskee Piiri-sovelluksen käyttäjä- ja asiakastietoja, potentiaalisten asiakkaiden listausta sekä yhteistyökumppaneiden henkilötietoja.

Oikeudellisista syistä voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen soveltuvan lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi, tai väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittelemiseen.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen, yhteistyön tai muun perustellun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Piiri-sovelluksen käyttäjä voi pyytää poistamaan oman käyttäjätilin palvelusta, jolloin poistamme myös kaikki käyttäjää koskevat henkilötiedot ja muut yksilöitävät tiedot. Henkilötietojen poistaminen voidaan vahvistaa asiakassuhteen yhteyshenkilöltä, pääsääntöisesti sovelluksen pääkäyttäjältä. Käyttäjäprofiilin poistamisen yhteydessä ei poisteta henkilötiedoista riippumatonta yksilöimätöntä tilastotietoa sovelluksen käytöstä.

Käyttäjä voi pyytää keskeyttämään uutiskirjeen, Piiri-lehden tai muun markkinointiviestinnän vastaanottamisen koska tahansa ilmoituksella. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki, jonka kautta voi poistua uutiskirjelistalta ja muissa markkinointimateriaaleissa peruutukseen tarvittavat yhteystiedot.

Kenellä on mahdollisuus käsitellä henkilötietoja?

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä Piiri Kit Oy ja tämän palveluksessa olevat henkilöt. Tarvittaessa voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi ulkoistetun laskutuksen tai ulkoistettujen IT-palveluiden vuoksi. Tässä tilanteessa takaamme, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, tietoturvallisesti ja asianmukaisesti. 

Piiri Kit Oy:n rajatulla henkilökunnalla on näkymä ja muokkausoikeus henkilötietorekisterin tietoihin. 

Piiri-sovellusta käyttävien asiakasorganisaatioiden pääkäyttäjillä on mahdollisuus tarkastella, muokata ja poistaa henkilötietoja rajatusti omaan organisaatioon kuuluvien henkilöiden henkilötietorekisteristä.

Miten henkilötiedot on suojattu?

Henkilötietoja säilytetään omilla sekä palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu tietoturvallisesti ja asianmukaisesti. Henkilötietorekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja rajatuin käyttöoikeuksin. 
Käsittelemme kaikkia keräämiämme henkilötietoja luottamuksellisesti, eikä niitä ilmaista muille kuin tietoja työssään tarvitseville tai rajoitetusti yrityksen palveluntuottajille.

Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle? 

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Pyrimme toteuttamaan kaikki Piiri-sovellukseen, verkkosivustoon ja yrityksen muuhun toimintaan liittyvät palvelut EU-alueella tai Euroopan talousalueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Mahdolliset luovutukset EU:n ulkopuolelle voivat tulla kyseeseen tilanteessa, jossa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Mikäli tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen käsittelyn, siirron, tallennuksen ja suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet? 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: miika@sisainenviestinta.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää omien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Huomioithan, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

Rekisterinpitäjä: 
Piiri Kit Oy (3122845-4)

Wevarsintie 10
67100 Kokkola
Puh. 040 737 5703
Verkkosivusto: www.sisainenviestinta.fi


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 
Miika Viitala, Piiri Kit Oy
miika@sisainenviestinta.fi
Update cookies preferences